Analiza finansowa

Możliwość komentowania Analiza finansowa została wyłączona 10

Analiza finansowa (6)Wskaźnik płynności natychmiastowej wskazuje jaka część zobowiązań bieżących może być pokryta poprzez gotówkę. Wskaźnik ten nie ma powszechnie akceptowanych przez wszystkich pożądanych wartości. Dzieje się tak dlatego, że aby wiarygodnie ocenić ilość potrzebnej gotówki, trzeba znać wielkość i ściągalność krótkoterminowych należności. Wskaźnik płynności natychmiastowej jest spotykany również pod nazwą: ?wskaźnik płynności pierwszego stopnia?
Wskaźnik płynności szybkiej (zwany też jako: ?wskaźnik płynności drugiego stopnia?) liczy się poprzez sumowanie aktywów bieżących i rozliczeń międzyokresowych, odjęcie od wyliczonej wartości zapasów, a następnie podzielenie uzyskanego wyniku poprzez zobowiązania bieżące. Zalecana wartość wskaźnika mieści się pomiędzy 0,8 a 1,2.
Analiza finansowa to również Wskaźnik płynności bieżącej (zwany też jako: ?wskaźnik płynności trzeciego stopnia?) to iloraz aktywów bieżących przez pasywa bieżące. Zgodnie z zasadą ?złotego środka? przyjmuje się, iż wskaźnik ten powinien mieć wartości w granicach 1,2 a 2,0.

admin

View all contributions by admin

Similar articles