Bezrobocie w Polsce i konsekwencje gospodarcze

Możliwość komentowania Bezrobocie w Polsce i konsekwencje gospodarcze została wyłączona 4

Bezrobocie w Polsce i konsekwencje gospodarcze

Stopa bezrobocia w naszym kraju z roku na rok niebezpiecznie wzrasta. Coraz więcej młodych osób, często również dobrze wykształconych nie jest w stania znaleźć jakiejkolwiek pracy. Często winą takiego stanu rzeczy jest nieodpowiednie dopasowanie kierunków na studiach do obecnego zapotrzebowania na rynku pracy. Młodzi ludzie kształcą się na kierunkach które nie wnoszą praktycznie nic do obecnej gospodarki kraju, a często ich wiedza jest wyłącznie teoretyczna. Uczelnie i szkoły nie przygotowują młodzieży do podjęcia w przyszłości pracy bowiem kształtowanie praktycznych umiejętności chodzi niestety na dalszy plan. Placówki edukacyjne nie są wyposażone w odpowiedni sprzęt, a wśród wykładowców brakuje praktyków zz danej profesji. Poza tym brakuje ścisłej współpracy pomiędzy szkołami, a przedsiębiorstwami czy też trzecim sektorem. Warto przyjrzeć się tutaj chociażby sposobom jakie wdrożono w takich krajach jak Austria i Niemcy. Zdecydowano się tam utworzyć ścisłe parterstwa, które zapewniały właśnie taką sieć współpracy.

Dzięki temu, iż pracodawca ma wpływ na kształcenia studentów otrzymuje on w późniejszym czasie gotowego, przygotowanego należycie do pracy pracownika. Innym skutecznym rozwiązaniem zapobiegającym bezrobociu, a tym samym stagnacji gospodarczej kraju jest prowadzanie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej. Takie podmioty poprzez realizację celów społecznych przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, a w konsekwencji znaczniejszemu ograniczeniu problemu bezrobocia. Co najważniejsze prace w tym przypadku otrzymują osoby wykluczone społecznie, które same nie odnalazłyby się na rynku pracy. Aby ekonomia społeczna mogła się rozwijać tak prężnie jak w najbogatszych krajach Europy Zachodniej niezbędne są działania wsparcia ze strony państwa. Póki co w naszym kraju takie wsparcie niestety nie ma jeszcze miejsca.

admin

View all contributions by admin

Similar articles