Finanse przedsiębiorstw

Możliwość komentowania Finanse przedsiębiorstw została wyłączona 0

Finanse przedsiębiorstw najczęściej kojarzą nam się z księgowaniem wydatków oraz rozliczaniem w urzędzie skarbowym. Jest to bardzo błędne podejście, gdyż oczywiście księgowość służy porządkowaniu kwestii finansowych przedsiębiorstwa dla celów skarbowych oraz kontrolnych, jednak obejmują one jedynie drobny wycinek tego pojęcia który nie wynika z racjonalizacji działania firmy, lecz z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw to przede wsyztskim podejmowanie decyzji odnośnie odpowiedniego rozdysponowywania wydatków oraz planowania przychodów. Pozwala to na określenie jak będzie wyglądała sytuacja firmy za okres miesiąca, roku lub nawet dziesięciu lat, lecz także na podjęciu decyzji w oparciu o prognozowane wielkości ekonomiczne. Przedsiębiorstwo dokonuje wielu inwestycji dotyczących procesu produkcji, zapasów oraz nowych działalności. Decyzja o ich podjęciu powinna mieć uzasadnienie w liczbach, które umieszczane są w analizach finansowych oraz biznesplanach.

Odpowiednie zarządzanie finansami daje możliwość firmie utrzymać płynność oraz posiadać zdolność kredytową, dzięki czemu w razie konieczności zaciągnięcia kredytu żaden bank nie udzieli odpowiedzi odmownej. Jest ono podstawą do określenia strategii działania przedsiębiorstwa oraz oceny wcześniejszych i przyszłych działań pod katem ich rentowności. Pamiętajmy, iż firma jest podmiotem nastawionym na generowanie zysku. jeżeli główny cel przedsiębiorstwa nie został spełniony to wówczas należy szukać tego przyczyn. Dzięki dokonaniu odpowiedniej analizy finansowej jest możliwość znalezienia popełnionych błędów, a dzięki temu uniknięcia ich powtórzenia. Analiza finansowa operuje szeregiem wskaźników, które określają płynność finansową firmy, kwestie związane z jej zadłużaniem się oraz rentowność poszczególnych jej części składowych. Warto nadmienić, iż pracownik działu zarządzania finansami to nie ten sam specjalista co księgowy. Dział finansów bazuje na danych dostarczonych przez księgowość, pracuje on na danych historycznych w celu zaprognozowania przyszłych wartości jakie będą generowane przez firmę.

admin

View all contributions by admin

Similar articles