Gospodarka

Możliwość komentowania Gospodarka została wyłączona 4

finanse (25)Słysząc pojęcie ekonomia, moim pierwszym skojarzeniem była gospodarka. Czym, zatem jest gospodarka? Gospodarka to całokształt warunków, reguł i mechanizmów gospodarowania, składających się z systemu gospodarczego i gospodarki sensu stricte. Możemy wyróżnić wiele kategorii gospodarki, takie jak gospodarka towarowa, gospodarka pieniężna, czy gospodarka pieniężno-towarowa. Ważnym czynnikiem kreującym charakter gospodarki jest system polityczny danego kraju. W państwa socjalistycznych występowała gospodarka nakazowa, często określana mianem gospodarki centralnie planowej, lub systemem nakazowo-rozdzielczym. W opozycji do gospodarki centralnie planowanej, w państwach kapitalistycznych można było spotkać gospodarkę rynkową. W dzisiejszych czasach gospodarki rynkowej, w której państwo nie odgrywa żadnej roli, nie znajdziemy. Każde państwo bezpośrednio, lub pośrednio wpływa na to, jak wygląda gospodarka. Przykładem gospodarki o charakterze najbliższym do rynkowej, była gospodarka USA, lecz nawet ona nie uniknęła ingerencji państwa.

admin

View all contributions by admin

Similar articles