Jednorożec, olbrzymy i Aragog

Jednorożec

Jednorożec to mityczne i magiczne stworzenie wspominane zarówno w Harrym Potterze, jak i w Alchemicznych Godach Chrystiana Różokrzyża. Jego biały kolor symbolizuje czystość. Niektóre obrazy przedstawiają jednorożca w złotej obroży, wskazując na jego Boską czyli Duchową przynależność. Bowiem Jednorożec to symbol osoby całkowicie oddanej Bogu i Boskiemu Planowi. Róg symbolizuje Nową Wolę skierowaną w niebo, która jest Wszechmocna. Każdy poszukiwacz, który zostanie poddany przemienieniu, czego nauczano w Hogwarcie jak również podczas Alchemicznych godów, symbolicznie posiądzie w efekcie przemiany ten róg. Oznacza to, że może on wypełniać wolę Boga we wszystkich okolicznościach. Nowa Wola jest najpotężniejszym narzędziem, jakie może posiadać człowiek.

Olbrzymy

Olbrzymy obrazują już podzieloną w wyniku upadku ludzkość. Chociaż mieszkają razem, mówią różnymi językami i ciągle walcząc, zabijają się. Jednak ich rozmiar świadczy o utraconej wielkości, o Boskim pochodzeniu. Hagrid przynosi im trzy prezenty: wieczny ogień, niezniszczalny hełm i smoczą skórę. Ogień nawiązuje do legendy o Prometeuszu, który wykradł Boski Ogień z Olimpu, aby dać go ludzkości. Trzy dary symbolizują to, co Mistrz Współczucia, jakim jest Hagrid, chce dać ludzkości: całkowite odnowienie ducha, duszy i ciała. Ogień jest Nowym Ogniem Duszy zrodzonym w Poszukiwaczu, hełm symbolizuje Boskiego Ducha, a skóra smoka niezniszczalne Ciało Słoneczne, które, na bazie eterycznej, człowiek odbuduje po swoim wyzwoleniu.

Graup jest „bratem” Hagrida. Postać ta wskazuje część ludzkości podatną na naukę o duchowej odnowie. Kiedy Harry i Hermiona po raz pierwszy widzą brata Hagrida, śpi on unieruchomiony, bezsilny, gdyż przywiązany jest do drzew. Sytuacja ta symbolicznie ukazuje stan bytu nieświadomych, uśpionych mas. Ciało Hagrida natomiast pokrywają liczne rany. Oznaczają one „nagrody”, których Bodhisattwa powinien spodziewać się w wyniku swojej walki o Duchową Odnowę rodzaju ludzkiego.

Aragog i pająki

Dlaczego Bodhisattwa, Mistrz Współczucia, jakim jest Hagrid, sprowadził i hodował niebezpieczne, gigantyczne pająki w pobliżu szkoły?

Ta tajemnica odnosi się do sytuacji, z którą spotka się każdy Mistrz Współczucia, gdy sprowadzi Boskie Światło na ten świat. Kiedy Mistrz Współczucia, taki jak Jezus, Budda Gautama lub Lao Tse, przynosi światu Światło, formuje się wokół niego grupa ludzi, która wprowadza w życie Słowo Mistrza. Ci ludzie tworzą dla siebie Kamień Filozoficzny, a tym samym wchodzą w Życie Wieczne, w Złoto Ducha. Dostępują, postępując za przykładem Mistrza, po przeistoczeniu – wyzwolenia.

Jednak zawsze istnieje grupa ludzi, którzy pozostają w tyle, pielęgnując Słowo, którego nie potrafią jeszcze wprowadzić w czyn, ale które przyjmują jedynie intelektualnie oraz dosłownie.

Choć Mistrz przekazał im nauki o wyzwoleniu, jednak w wyniku niezdolności do zrozumienia ich prawdziwego znaczenia, ta pozostała grupa używa dosłownej interpretacji, aby utworzyć kościół na ziemi. Wpisuje się wtedy w kalendarz symboliczną historię zmartwychwstania wewnętrznego Boga, przyjmując, że kiedyś zdarzyła się ona dosłownie tak, jak została opowiedziana i dlatego są to wydarzenia historyczne. W ten sposób nowy kościół wykorzystuje historię wyzwolenia do uwięzienia ludzkości w rzeczywistości iluzji. Taki kościół stopniowo rozpada się na kawałki z powodu wewnętrznych nieporozumień, bardzo szybko powstają setki odłamów, wyznań i sekt.

Grupy te posiadają eteryczne i astralne pola sił, które czerpią swoją energię duchową (szczególnie energię eteryczną) od swoich wyznawców. Ta ludzka energia jest wykorzystywana do zwiększenia mocy tych pól siłowych. Umożliwia ona także zmarłym przywódcom kościołów na pozostanie w danym polu siłowym bez konieczności powrotu na ziemię w procesie reinkarnacji. Dlatego Jo posługuje się pająkiem, który wysysa krew swoich ofiar. To właśnie użycie obrazu pająka, przywodzi na myśl istoty eksploatujące duchową energię ludzkości.

Na tym polega tragedia Mistrza Współczucia, że wprowadza Światło Wyzwolenia w ciemność, ale przecież ciemność nie może tego pojąć. Ciemność przyjmuje Światło, ale przekształca je w jego przeciwieństwo: mroczną kolonię krwiopijnych, gigantycznych pająków.


Hans Andréa,
harrypotterforseekers.com

Daj znać, co o tym myślisz!