Kontrola

Możliwość komentowania Kontrola została wyłączona 5

rp_ekonomia33.jpgProblem kontroli działalności korporacji ponadnarodowych stał się od szeregu lat jednym z istotnych zadań państwa, reprezentującego przede wszystkim interesy własnego, rodzimego kapitału. Praktycznie dotyczy on głównie ograniczenia zagrożeń, jakie niesie ze sobą dla gospodarki narodowej wielu państw ekspansja ponadnarodowych monopoli USA, jako najpotężniejszych i najbardziej konkurencyjnych. Będzie on także narastał w miarę rozszerzania zagranicznej ekspansji monopoli zachodnioeuropejskich. Problemów, jakie stwarzać mogą dla państw korporacje ponadnarodowe, jest szereg. Kierując się własną strategią i chęcią maksymalizacji zysków podejmować one mogą decyzje pozostające w sprzeczności z interesami miejscowej gospodarki narodowej lub kierunkami polityki gospodarczej państwa. Dotyczyć mogą takich np. zagadnień, jak lokalizacja przedsiębiorstw i nieprzestrzeganie na tym tle wymogów ochrony środowiska, problematyka cen, polityka zatrudnienia itp. Korporacje ponadnarodowe niezwykle trudno poddają się też reprezentowanym przez państwo tendencjom planistycznym, zakładającym uzyskiwanie w różnych przedziałach czasu określonych efektów koniunkturalnych i wzrostowych w gospodarce.

admin

View all contributions by admin

Similar articles