Leczenie uzdrowiskowe

Możliwość komentowania Leczenie uzdrowiskowe została wyłączona 2

rp_finanse6.jpgLeczenie uzdrowiskowe obejmuje leczenie prowadzone przez sanatoria i szpitale uzdrowiskowe oraz leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku. Wniosek o celowości leczenia uzdrowiskowego wystawia lekarz prowadzący leczenie, natomiast w szpitalu dla osób wypisywanych ze szpitala (kliniki) ordynator, a dla osób pozostających pod opieką przychodni przyszpitalnej (przyklinicznej) kierownik tej przychodni (odpowiedniej przychodni specjalistycznej). Dysponentami skierowań na leczenie ambulatoryjne są wyznaczone publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a na leczenie w szpitalach i sanatoriach: dla dorosłych ? wojewódzkie komisje lecznictwa uzdrowiskowego powoływane przez wojewodów, a dla dzieci ? wojewódzkie przychodnie matki i dziecka. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być doręczone zainteresowanemu nie później niż na 14 dni przed terminem leczenia. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej realizują różne zadania szczególne mające na celu zapewnienie ochrony zdrowia, między innymi przeprowadzanie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży, opiekę nad matką i dzieckiem, badań ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Szczególne uprawnienia przysługują uczniom i studentom. Działalność profilaktyczna w stosunku do pracowników spoczywa na przemysłowej służbie zdrowia.

admin

View all contributions by admin

Similar articles