Lekarze

1 3

Lekarze (lekarze dentyści) prowadzący leczenie orzekają zwolnienie na okres, w którym pracownik ze względu na stan zdrowia powinien się powstrzymać od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest ponowne badanie stanu zdrowia, natomiast lekarze (lekarze dentyści) stacji pogotowia ratunkowego (działu pomocy doraźnej) orzekają zwolnienia do 3 dni (w razie epidemii lub klęski żywiołowej do 6 dni), a felczerzy do 7 dni (łącznie nie dłużej niż 14 dni). Orzeczenie wydaje się na okres od dnia badania lub bezpośrednio następującego po badaniu, może nim być również okres poprzedzający nie dłuższy jednak niż 3 dni, o ile wyniki badania wykazują, że pracownik w tym okresie był niewątpliwie niezdolny do pracy (wyjątkowo na dłuższy czas przez lekarza psychiatrę lub przy leczeniu w zakładzie). Pracownik, który nie godzi się z odmową wydania orzeczenia lekarskiego, może w dniu odmowy lub następnym wystąpić do kierownika zakładu opieki zdrowotnej o przeprowadzenie ponownego badania. Przeprowadza je kierownik zakładu, ewentualnie z udziałem odpowiedniego specjalisty.

admin

View all contributions by admin

Similar articles

1 Comment

  1. pożyczka bez zaświadczeń o dochodach środa, 6 lipca, 2016 at 9:42 PM

    Bardzo fajna grafika