Podmioty

Możliwość komentowania Podmioty została wyłączona 3

finanse (26)Ekonomia dla każdego z nas brzmi bardzo abstrakcyjnie i kojarzy się nam z giełdami, wielkimi przedsiębiorstwami i bankami. Są to najbardziej widoczne elementy ekonomii, lecz tylko elementy. Nie możemy zapominać, że każdy z nas jest podmiotem procesów ekonomicznych i każda nasza decyzja na wpływ na sytuację gospodarczą. Każdy człowiek, obok przedsiębiorstwa i państwa jest podmiotem gospodarczym, który kreuję rzeczywistość ekonomiczną. To jak spędzamy nasz czas, co jemy, w co się ubieramy, czy chodzimy do kina, jest istotne w skali całego społeczeństwa, gdyż pozwala to przedsiębiorcom dostarczyć nam usługi i dobra, których oczekujemy. My, pracując, dostarczamy przedsiębiorcom, swój czas i umiejętności jako czynniki wytwórcze. A zarówno jednostka, jak i przedsiębiorstwa zobowiązani są do płacenia podatków na rzecz państwa, które również stara się zaspokoić potrzeby swoich obywateli. Te trzy podmioty występują w każdej gospodarce, jedynie może się zmieniać rola, jaką któryś z tych podmiotów odgrywa.

admin

View all contributions by admin

Similar articles