Podstawowe pojęcia

Możliwość komentowania Podstawowe pojęcia została wyłączona 20

finanse (6)Do podstawowych pojęć, jakimi posługuje się ekonomia, możemy zaliczyć: podaż, popyt, rynek, cena, inflacja, bezrobocie, czy wzrost gospodarczy. Jesteśmy w stanie pogrupować te pojęcia i przypasować je do właściwej dziedziny ekonomii. Dziedzinami ekonomii są makroekonomia i mikroekonomia. Są one ze sobą powiązane, ponieważ zajmują się tymi samymi procesami gospodarczymi, lecz w innej skali. Mikroekonomia bada zachowania konsumentów i przedsiębiorców, jako jednostek, a makroekonomia bada gospodarką, jako całość. Wszystkie te pojęcia odnoszą się do naszego codziennego życia, choć nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Stojąc w sklepie i wybierając zakupy, podejmujemy decyzję, co jest w danej chwili dla nas najbardziej przydatne. To w ekonomii określane jest jako użyteczność produktu dla konsumenta. Producent musi wyważyć koszty produkcji, tak by potencjalny utarg był wyższy od kosztów, czyli przyniósł zysk, a nie stratę. Wszystkie nasze decyzje mają swoje odzwierciedlenie w ekonomii i nie są nieważne.

admin

View all contributions by admin

Similar articles