Powiernictwo inwestycyjne

Możliwość komentowania Powiernictwo inwestycyjne została wyłączona 7

Powiernictwo inwestycyjne (5)Powiernictwo inwestycyjne wchodzi w skład specjalistycznych usług bankowych. Banki mają je w ofercie dla klientów o większych wymaganiach. Nie tylko banki mogą zajmować się świadczeniem takich usług. Taką możliwość mają też inne instytucje finansowe. Przedmiotem powiernictwa stają się najczęściej aktywa, które przekazywane są bankom w formie depozytu. Klienci najczęściej przekazują do niego papiery wartościowe. Celem instytucji finansowej jest w tym przypadku zagwarantowanie im bezpieczeństwa w czasie ich przechowywania. Jednocześnie do ich obowiązków należy administrowanie aktywami. Przedstawiciele banków świadczą dla klientów kompleksową usługę w tym zakresie. Oznacza to, że na potrzeby klienta zainteresowanego powiernictwem otwierane są i prowadzone rachunki bankowe oraz rachunki papierów wartościowych. Dodatkowo także specjaliści zajmują się monitorowaniem oraz ewidencjonowaniem papierów wartościowych. Klienci oczywiście kontrolują stan swoich aktywów. Otrzymują oni potwierdzenia oraz wyciągi z rachunków bankowych.

admin

View all contributions by admin

Similar articles