Projekt dla Biznesu

Możliwość komentowania Projekt dla Biznesu została wyłączona 4

Projekt dla firm Pracownia zmiany & psycholog Angelina Piechowska

W czym możemy Ci pomóc?
W weryfikacji zarówno mocnych stron, jak i obszarów do rozwoju Twoich pracowników.
Po wcześniejszej diagnozie, elastycznie dobieramy konsultacje, szkolenia, coaching, mentoring, oraz wyznaczamy ścieżkę rozwoju aby zmaksymalizować umiejętności posiadane przez poszczególnych pracowników.
W optymalizacji cech i umiejętności konkretnych osób na danym stanowisku bezpośrednio przełoży się to na zysk osiągany przez Państwa firmę.
Możemy Ci również zaproponować opiekę psychologiczną, jeśli potrzebujesz wykładu z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, czy spotkań indywidualnych z pracownikami w sytuacjach trudnych

Korzyści dla Twojej firmy

Wydobycie i wzmocnienie cech i umiejętności, które przełożą się na efektywność w pracy
Optymalizacja procesów zachodzących w firmie
Wzrost zaangażowania na wszystkich szczeblach zaszeregowania
Model zarządzania skupiony na rozwiązaniu, który bezpośrednio wpłynie na lepszą komunikację i współpracę
Udostępnienie skutecznych narzędzi dla kadry menadżerskiej
Zminimalizowanie konfliktów
Świadomość mocnych stron oraz obszarów do rozwoju Twoich pracowników
Pozyskanie wiedzy merytorycznej dotyczącej w jaki sposób motywować Twoich pracowników. Na podstawie diagnozy DISC

Możliwość indywidualnej współpracy z coachem, psychologiem, trenerem, konsultantem w kwestii wzmacniania efektywności osobistej

Zakres badań testów DISC

DISC Personality Assessment to test kompetencji online, który bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, mocne strony, ograniczenia, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu
Sales DISC Personality Assessment opis Twojego instynktownego stylu sprzedaży, mocne strony w sprzedaży, słabsze strony w sprzedaży, główny atrybut w sprzedaży, rozpoznanie stylu kupowania Twojego klienta, zwiększanie sprzedaży a poszczególne typy klientów – sprawdzone strategie sprzedaży, przegląd zarządzania różnymi stylami sprzedawców – jak ich motywować do jeszcze lepszych efektów, najlepsze sposoby kierowania danym style sprzedaży, wskazówki dotyczące zarządzania zespołem sprzedaży
DISC TEAMS AND VALUES mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Po analizie kompetencji i obszarów do rozwoju dobieramy w zależności od potrzeb pracowników: indywidualne szkolenia i warsztaty oraz indywidualne sesje ze specjalistą, coachem lub psychologiem.

Menu

Strona główna
Biznes coaching
Projekt dla Biznesu
Kontakt

admin

View all contributions by admin

Similar articles