Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Możliwość komentowania Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy została wyłączona 14

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy (5)Wszelkie osiągnięte dochody, czy to u nas w kraju czy za granicą opodatkować należy i uwzględnić w rozliczeniu rocznym PIT.

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy to nie zawsze łatwa czynność, szczególnie dla osób, dla których obce są wszelkie postanowienia ustawodawcze w dziedzinie podatków.
Rezydenci, to grupa podatników, która posiada swoje miejsce zamieszkania w Polsce, a pracuje za granicą, oni płacą podatki z uzyskanych dochodów zarówno w swoim kraju jak i w kraju gdzie pracują bądź pracowali, w Polsce.
Nierezydenci to ci, którzy przez długi okres pracują za granicą i oni podatki płacą właśnie tam.
Ponieważ wszyscy są obywatelami jednego kraju, w celu uniknięcia płacenia podatków podwójnie, Polska wychodząc na przeciw swoim obywatelom podpisała specjalne umowy o niepłaceniu podwójnie podatków.
Umowy takie dokładnie informują kto i gdzie płaci swój roczny podatek.
Obowiązek rozliczenia rocznego podatku mają praktycznie wszyscy dorośli, wszelkie zawiłości ich życia nie zwalniają ich z tego obowiązku.

admin

View all contributions by admin

Similar articles