• Voldemort, Lily i James

    Personifikacja to sposób zamiany wyjątkowo abstrakcyjnych sił, wpływów i aspektów procesu wyzwolenia do zrozumiałych konkretnych postaci, które możemy zidentyfikować na podstawie ich cech charakteru i zachowania.