Voldemort, Lily i James

Personifikacja to sposób zamiany wyjątkowo abstrakcyjnych sił, wpływów i aspektów procesu wyzwolenia do zrozumiałych konkretnych postaci, które możemy zidentyfikować na podstawie ich cech charakteru i zachowania.

Harry Potter używa tych samych symboli i personifikacji, z jakimi spotykamy się we wszystkich starych historiach i baśniach. Pod tym względem, u J.K. Rowling nie ma zupełnie niczego nowego.

Należy mieć też na uwadze przekaz Tablicy Szmaragdowej Hermesa Trismegistosa: Jak na górze, tak i na dole. Ludzki mikrokosmos ma tę samą podstawową strukturę jak makrokosmos wokół nas, czyli świat. Wielka Trylogia Upadku, nasze obecne uwięzienie i zmartwychwstanie Wewnętrznego Chrystusa odnoszą się zarówno do naszego własnego życia, jak i życia ludzkości w ogóle.

Lily

Lilia, lotos i róża symbolizują nieśmiertelnego, boskiego i doskonałego człowieka śpiącego w sercu każdego poszukiwacza. Lily Potter mieszka w Dolinie Godryka (ang: Godric’s Hollow) – to Boska Pustka (ang: God Hollow Place), czyli serce. Każdy Poszukiwacz ma potencjał by przemienić śmiertelnego, niedoskonałego człowieka, który jest mieszaniną dobra i zła, w Mistrza Miłosierdzia, Dziecko Garncarza (Potter) Wszechświata, Syna Bożego Jednorodzonego, żyjącego wiecznie w pierwotnym, boskim wszechświecie, gdzie czas i przestrzeń nie istnieją.

James

James jest animagiem, który może przekształcić się w jelenia. Jeleń symbolizuje tęsknotę poszukiwacza za wyzwoleniem od natury czasu i przestrzeni oraz powrotu do pierwotnego domu ludzkości: Królestwa Niebieskiego, albo Nirvany. James i Lily jednoczą się by począć dziecko, które było obiecane tym, którzy poddają się wołaniu Boga. Harry Potter jest nową nieśmiertelną duszą, narodzoną by poszukiwać, chętną zaniechać wszystkiego, co jest ziemskie i ograniczone, łącznie z jego śmiertelnym „ja”.

Voldemort

Voldemort to Lucyfer, Bóg tego upadłego wszechświata. Z ludzkiego punktu widzenia nie jest on ani dobry, ani zły; jest zainteresowany jedynie władzą i potęgą. Każdy człowiek ma swojego własnego Voldemorta. Jest to siła, niosąca wszystkie nasze cechy charakteru, zalety i wady, lęki i pragnienia – nieśmiertelna część, która trwa, kiedy śmiertelna osobowość umiera. W nowym wcieleniu daje nowej osobowości wszystko, co otrzymuje po poprzedniej. Ale kiedy rodzi się Harry, staje się wrogiem: Szatanem. Próbuje zabić nową duszę, jednak nie może tego uczynić, przez co słabnie.


Hans Andréa,
harrypotterforseekers.com

Daj znać, co o tym myślisz!