Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Możliwość komentowania Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych została wyłączona 14

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych (8)Zdarza się czasem, że polski pracownik zostaje oddelegowany do pracy za granicą na pewien okres czasu. Zdarza się to szczególnie w międzynarodowych firmach. W przypadku gdy pracownik zostaje oddelegowany do pracy za granicą wiąże się to z podwyżką wynagrodzenia bowiem pracodawca wysyłający pracownika np. z Polski do Niemiec musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie w tym przypadku – w Niemczech wynosi ono 1473 euro czyli ok. 6440zł. Jest to wartość zdecydowanie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia występującego w Polsce – 1850zł. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych różnią się z zależności od państwa do, którego został wysłany pracownik.

Oprócz zdecydowanie wyższego wynagrodzenia oddelegowany pracownik nabywa dodatkowe praca takie jak:
– nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na pracę,
– składki na ubezpieczenia społeczne są wciąż opłacane w swoim kraju pochodzenia,
– pozostaje objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym na zasadach występujących w macierzystym kraju,
– brak konieczności składania wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

admin

View all contributions by admin

Similar articles