Wyzwalająca symbolika, cz. 1

Mroczny znak

Czaszka z wężem pomiędzy szczękami jest symbolem życia wiecznego. Występuje zarówno w Harrym Potterze, jak i w Alchemicznych Godach Chrystiana Różokrzyża, ale zupełnie w innych kontekstach. Voldemort ponad wszystko chce pokonać śmierć, zrobi i poświęci wszystko (prócz samego siebie), aby osiągnąć życie wieczne. W Alchemicznych Godach czaszka z wężem obecna jest podczas alchemicznego procesu, który przemienia ziemską, śmiertelną osobowość w Dziecko Uniwersalnego Ducha. Odrodzona istota ludzka posiądzie życie wieczne w doskonałym wszechświecie, w doskonałej radości i zachwycie.

To, czego Voldemort poszukuje za cenę niewyobrażalnego cierpienia niezliczonych istot ludzkich i co nie przyniesie mu żadnej radości, Harry osiągnie w odwrotny sposób – miłością, gotowością poniesienia ofiary dla innych i lojalnością wobec Dumbledora, Boskiego Ducha.

Złoty znicz

Mała złota piłeczka ze skrzydełkami symbolizuje Nową Świadomość, która jest najwyższym celem każdego Poszukującego. Przynosi ona oświecenie buddystom, a w chrześcijańskiej symbolice Zesłanie Ducha Świętego. Świadomość ta zostaje osiągnięta, gdy nastąpi zjednoczenie Ducha, Duszy i przemienionej osobowości.

Tę złotą, skrzydlatą kulę widzimy na szczycie Kaduceusza, lasce noszonej przez greckiego boga Hermesa, bądź jego rzymskiego odpowiednika – Merkurego. Bóg ten był posłańcem między ludźmi na Ziemi i Górą Olimp, zamieszkiwaną przez Bogów. Dlatego też, jeśli złapiemy złoty znicz, oznaczać to będzie osiągnięcie Świadomości Merkurego. Możemy wtedy jednocześnie widzieć boski plan, jak i pomagać w jego realizacji. Kiedy tylko złapiemy znicz, dialektyczna gra przeciwieństw ustanie. Gra kończy się, a zaczyna się Życie.

Brama Saturna

Bramę Saturna w Harrym Potterze symbolizuje brama w Departamencie Tajemnic. Ktokolwiek przez nią przejdzie, wchodzi do świata umarłych. Nazywa się Bramą Saturna, ponieważ rzymski bóg o tym imieniu był bogiem żniw u kresu życia i często przedstawiany był z kosą i klepsydrą. Nazywano go Ponurym Żniwiarzem.

Każdy śmiertelny człowiek przechodzi przez Bramę Saturna na końcu każdego wcielenia. Żniwa jego życia zbierane są do spichlerza jego mikrokosmosu wraz ze śmiercią osobowości. Mikrokosmos następnie przygotowuje się do nowego wcielenia, gotowy napełnić zebranymi plonami osobowość, która wkrótce ma urodzić się.

Jednak głównym celem życia na ziemi jest nauka, aby przejść przez Bramę Saturna po raz ostatni. O tym tak naprawdę jest Harry Potter. Idąc Ścieżką Alchemicznego Wyzwolenia Poszukujący może stworzyć Kamień Filozoficzny. W tomie siódmym Harry zatryumfuje i symbolicznie posiądzie Kamień Filozofów, za pomocą którego może wytworzyć Złoto Ducha i Eliksir Życia. Z Kamieniem Filozoficznym Harry będzie mógł przejść przez Bramę Saturna po raz ostatni, a następnie powrócić, pokazując, że był w stanie pokonać śmierć.


Hans Andréa,
harrypotterforseekers.com

Daj znać, co o tym myślisz!